Quyền lợi của hiểm xã hội

Câu hỏi:

Xin chào luật sư,

Cho em hỏi em nghỉ việc ở công ty cũ (đã tham gia bảo hiểm xã hội suốt 5
năm, tham gia bảo hiểm 100% dựa trên mức lương trên HDLD) vào cuối
tháng 10/2018, và ngay lập tức làm việc ở công ty mới vào đầu tháng
11/2018, hiện tại e đã ký HDLD chính thức vào 30/12/2018(tham gia bảo
hiểm 100% dựa trên mức lương trên HDLD), và em đang mang thai, dự sinh
vào đầu tháng 7/2019, vậy cho em hỏi em sẽ nhận tiền BHXH là 6 tháng
lương thông qua mức lương hiện tại hay là mức lương cũ? Giả sử ở công ty cũ
e làm lương 20tr/ tháng và công ty mới là 30tr/tháng? Và hạn mức tối đa nhận
6 tháng BHXH là bao nhiêu tiền 1 tháng? Giả sử em sinh sớm thì ở công ty
mới em chưa tham gia đủ 6 tháng BHXH theo mức lương mới thì em vẫn
nhận được tiền BHXH 1 tháng là mức lương cũ và 5 tháng là mức lương
mới???
Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Lao động nữ
mang thai, sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong
thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.
Về xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định theo quy
định theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
Vậy nếu chị sinh con vào đầu tháng 7 năm 2019, 12 tháng trước khi sinh con
sẽ được xác định từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Trường hợp chị
sinh sớm thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định tùy thuộc vào
thời điểm sinh của chị.
Về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với lao động nữ được quy định tại
khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau
khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ
con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02
tháng.”
Về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động được tính theo quy định tại
khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng
bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức
hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5
và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của
các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2
Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng
chia cho 24 ngày;”

Như vậy, đối với lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng, thời gian nghỉ
hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Mức hưởng 1
tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6
tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Nếu chị sinh vào đầu tháng 7 năm 2019, 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng
chế độ thai sản sẽ xác định từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 có nghĩa là mức
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Ví dụ mức bình quân
tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là 30 triệu đồng/tháng, lao động nữ nghỉ 6
tháng như vậy, tiền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ là 30 triệu đồng x 6
tháng = 180 triệu đồng.
Nếu chị sinh sớm mà thời điểm sinh của chị vào cuối tháng 6 mà tháng đấy
chị vẫn đóng bảo hiểm xã hội thì tháng đấy được tính vào 12 tháng trước khi
sinh con để tính mức bình quân tiền lương như trường hợp trên.

Mức hưởng chế độ thai sản 6 tháng của chị trường hợp này sẽ là:
28.300.000 đồng x 6 tháng = 170 triệu đồng.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về chế độ thai sản cho lao động nữ.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm cầ n tư vấn cụ thể hơn

bạn có thể kết nối với tông đài tư vấn trực tuyến 24h của https://luatnqh.vn/ để được hỗ trợ trực tiếp.

Related Posts

About The Author

Add Comment