Làm thế nào để chọn? Stacking và Chassis Switch

Tối đa hóa khả năng mở rộng và tối ưu hóa hiệu suất là hai yếu tố tối quan trọng khi bạn thiết kế hoặc nâng cấp mạng của mình. Thật khó để tìm ra sự cân bằng phù hợp. Cho rằng bạn cần nhiều hơn 48 cổng trong tủ đấu dây, nhưng bạn không thể quyết định nên mua loại Switch nào. Switch Stacking hay Switch không Stacking? Hay giải pháp chuyển đổi Chassis Switch có ý nghĩa hơn? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh giữa Chassis Switch và Switch Stacking và hướng dẫn bạn đưa … Đọc tiếp Làm thế nào để chọn? Stacking và Chassis Switch